Him Lam Him Lam Land Posco EC&C Vietnam

Nội thất căn hộ giai đoạn 2

Căn hộ Him Lam Riverside giai đoạn 2 được giao hoàn thiện với thiệt bị cao cấp: Toto, Teka, Ferolili, ...

Hình ảnh thực tế căn hộ thật 02 phòng ngủ
Căn hộ 2 phòng ngủ

Hotline

0933 661 599