Him Lam Him Lam Land Posco EC&C Vietnam

Căn hộ B-01-3 (B-01-5)

Loại căn hộ: Căn hộ 3 phòng ngủ
Diện tích: 107.95 (109.70) m2

Hotline

0933 661 599